Algemene voorwaarden Rhodix

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Privacyverklaring Rhodix IT Services BV

Via de website Rhodix IT Services BV worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Rhodix IT Services BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Rhodix IT Services BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Rhodix IT Services BV, gevestigd aan De Run 4208, 5503 LL Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.rhodix.com De Run 4208, 5503 LL Veldhoven 040 - 290 4702

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en Achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rhodix IT Services BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten.

Contactformulier
Wij bieden via de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u niet langer marketingmaterialen wilt ontvangen van ons gebaseerd op uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor deze marketingberichten door een e-mail te sturen naar marketing@rhodix.com. Houd er rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inwilligen.

Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Publicatie 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rhodix IT Services BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rhodix IT Services BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rhodix IT Services BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met marketing@rhodix.com .

Delen van persoonsgegevens met derden
Rhodix IT Services BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rhodix IT Services BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@rhodix.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rhodix IT Services BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@rhodix.com .

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Rhodix IT Services BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rhodix IT Services BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies in uw browser beheren
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk hier de toelichting ‘Cookies wat zijn het en wat doe ik ermee?’.

Externe cookies
Onderstaande lijst met cookies bevat een selectie van externe cookies die op de website van Rhodix worden gebruikt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Cookie: Google Analytics
Naam: _gali
Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om bij te houden welke onderdelen een gebruiker op de vorige pagina heeft gebruikt om naar deze pagina te navigeren
Bewaartermijn: Niet

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om websitebezoek meten
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmb
Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om het tijdstempel vast te leggen van het moment waarop een gebruiker de Website bezoekt
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmc
Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om te tracken wanneer de gebruiker de Website verlaat
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmz
Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om te tracken waar de bezoeker vandaan komt
Bewaartermijn: 1 jaar

HubSpot
We gebruiken HubSpot om de voorkeuren van bezoekers te registreren. HubSpot verzamelt informatie over uw computer en uw bezoeken aan onze website, zoals uw IP‑adres, locatie, type browser, verwijzingsbron, lengte van het bezoek en bekeken pagina's. Ook onze formulieren slaan we op in HubSpot. Bezoek de privacy pagina van Hubspot voor meer informatie.

Cookie: HubSpot
Naam:  __hs_opt_out
Functie: Wordt gebruikt door HubSpot om voorkeuren van bezoekers m.b.t. opt-in privacy policy op te slaan
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: __hs_do_not_track
Functie: Deze cookie kan geactiveerd worden zodat er geen informatie wordt verstuurd naar HubSpot.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: HubSpot
Naam:__hs_testcookie
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om te testen of de bezoeker ondersteuning voor cookies heeft ingeschakeld.
Bewaartermijn: Verloopt na elke sessie

Cookie: HubSpot
Naam: hs_ab_test
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers consequent dezelfde versie van een A / B-testpagina te laten zien die ze eerder hebben gezien.
Bewaartermijn: Verloopt na elke sessie

Cookie: HubSpot
Naam: __hstc
Functie: Deze cookie bevat het domein, utk, initiële tijdstempel, laatste tijdstempel, huidige tijdstempel en sessienummer.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: hubspotutk
Functie: Deze cookie registreert de identiteit van een bezoeker en wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van formulieren en gebruikt bij het de-dupliceren van contacten.
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: __hssc
Functie: Deze cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of we het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moeten verhogen. Het bevat het domein, viewCount en timestamp voor sessiestart.
Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: HubSpot
Naam: __hssrc
Functie: Deze cookie trackt of een bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart of dat het gaat om een nieuwe sessie.
Bewaartermijn: Verloopt na elke sessie

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Rhodix IT Services BV, De Run 4208, 5503 LL Veldhoven 040 - 290 4702

Webdesign & development © 2018 MonTay Media. All rights reserved.